Uydunet


November 2nd, 2011

Size sabit telefon hatt? olmadan internete girme imkan? sunuyor. Uydunet Ayda sadece 12 TL’den ba?layan fiyatlarla kulland???n kadar öde ve 29 TL’den ba?layan fiyatlarla limitsiz internet Uydunet’de. Uydunet size sevdiklerinize güvenli internet hizmeti ile koruyor. Ayr?ca Temiz ?nternet hizmeti ile filtreleme yapabilirsiniz.

Kablonet ve Uydunet ayn? hizmetdir. Türksat Kablonet ad?ndaki hizmetini daha sonra Uydunet ismi ile de?i?tirmi?tir. Uydunet Fiber ?nternet ile h?zlan?n. Uydunet Gerçek ?nternet. Uydunet Türksat Kablolu Tv Altyap?s?n? Kullan?r. Binan?zda kablolu tv varsa Uydunet’e abone olabilirsiniz. Binan?zda olup olmad???n? bilmiyorsan?z bizi aray?n. Teledünya cihaz? ile HD ve dijital yay?nlar izleyebilirsiniz.

Uydunet, Türksat Kablo Tv üzerinden size internet hizmeti sunar. Binan?zda Kablolu tv varsa uydunete abone olabilirsiniz. Sabit telefon hatt?na gerek yoktur. Limitli 12 TL’ den, Limitsiz 29 TL’ den ba?layan fiyatlar size daima kaliteli ve uygun fiyatlara internet sa?lar.

Uydunet telefonsuz internet hizmeti sunmaktad?r. Türksat A.?.’nin bünyesinde hizmet veren kablolu tv hizmeti sayesinde internete girmek mümkün. Kablolu tv sistemi üzerinden analog olarak al?nan tv yay?n? ortala 50 kanaldan olu?maktad?r. Bu sistem üzerinden kullan?l?acak set top box cihazi ile dijital sisteme geçi? yap?labiliniyor. Bu hizmetin ad? Teledünya. Teledünya 112 dijital kanaldan olu?maktad?r. Bu kanallardan 8 tanesi HD kalitede yay?n yapmaktad?r. Kulland???n?z televizyon HD yay?nlar? izlemeyi desteklemesi gerekmektedir. Yine kablolu tv hizmeti üzerinden sabit telefon hatt? kullanmadan internete girmekde mümkün.Uydunet 12 tl den ba?layan fiyatlarla hizmet vermektedir.